Ikonų paroda – Mažeikių bažnyčioje

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje birželio 27 d. atidaryta Kristinos Dorofėjos ikonų kolekcijos paroda. Ikonas parašė dailininkas, ikonografas Raimondas Navakauskas, kuris ir pristatė savo darbus, jų reikšmę, atlikimo techniką.

 

Ikona (gr. εiκών tar. eikon 'atvaizdas') – sakralinis paveikslas, atsiradęs bizantiškos kultūros aplinkoje, parodantis šventus asmenis, scenas iš jų gyvenimo, biblines ar liturgines simbolinės scenas. Būdinga rytų krikščionių bažnyčioms, įskaitant stačiatikių ir graikų.

Ikonos krikščioniui yra tarsi mylimų žmonių fotografijos, atminimas tų kurie mums brangūs. Todėl bet kokie pagarbos veiksmai ikonos atžvilgiu yra skirti ne pačiai ikonai kaip daiktui, bet tam asmeniui kuris yra joje pavaizduotas.

Tačiau ne visi paveikslai su šventųjų atvaizdais yra ikonos. Ikona iš esmės nėra paveikslas ir skiriasi nuo kitų krikščioniška tema nutapytų paveikslų, nes skirtingai nuo jų yra atliekama pagal iš kartos į kartą perduotą ikonografinį kanoną. Šis kanonas saugo teisingą ikonų atlikimo būdą nuo galimų klaidų ir iškraipymų.

Ikona yra vaizdu išreikštas Dievo šlovinimas, ji skirta maldai, todėl ir turi būti priimama su derama dvasine nuostata ir pamaldžia pagarba.

Šventieji atvaizdai, ikonos yra nuo pat Krikščionybės pradžios gerbiamos ir pripažįstamos abiejose, didžiosiose Rytų ir Vakarų tradicijose. Tačiau tik Stačiatikių, Ortodoksų Bažnyčia išsaugojo ikonografinį kanoną, ikonų meistrystės tradiciją iki šių laikų.

Katalikų Bažnyčia niekada neatmetė išskirtinės ikonų svarbos tikėjimui, net sunkiais ikonų persekiojimo laikais gynė ir visaip užstojo ikonos tiesą. Gaila, bet istorinės aplinkybės ir sakralaus, liturginio meno samprata susiklostė taip, kad įvykus skilimui tarp Rytų ir Vakarų krikščionių, ikonografinė tradicija ir jos kanonai Vakaruose ir ilgą laiką buvo pamiršti. Šitaip ikonos vieta buvo užleista pasaulietiniam menui.

Ypatingas susidomėjimas ikonomis Katalikų bažnyčioje atgimė 20-tame amžiuje, po II Vatikano susirinkimo. Prasidėjus Susitaikymui tarp Rytų ir Vakarų tikinčiųjų, nebebuvo prasmės ignoruoti tų dvasinių lobių, kuriais Dievas apdovanojo Rytų krikščionis.

Ikonomis Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje gėrėtis bus galima keletą mėnesių.

Autorės nuotr. Daugiau nuotraukų: Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode