Darom/juosta
Įteikta 12 nominacijų

Balandžio 8 d. 12-kai rajono nusipelniusių asmenybių įteiktos 2021 m. Mažeikių rajono savivaldybės nominacijos už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone. Nominacijas įteikė Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir vicemerė Sigutė Bernotienė. Nominantus sveikino LR Seimo narė Laima Nagienė bei Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė bei jų artimieji, kolegos, draugai ir bičiuliai.

Renginys vyko Mažeikių kultūros centro Pramogų salėje.

 

„Etninės kultūros puoselėtojas“ – Janinai Aselskienei, „Ventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai.

J. Aselskienė – daugelio etnokultūrinių projektų mokykloje organizatorė ir dalyvė, sugebanti bendrai veiklai suburti mokyklos bendruomenę. Aktyviai dalyvauja Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamose etninės kultūros akcijose, rajone vykdomuose projektuose. Bendradarbiaudama su muziejumi, Mažeikių kultūros centro folkloro kolektyvais, vykdo įvairius edukacinius užsiėmimus, skirtus žemaičių kultūrai, kalbai. Dalyvauja Krašto tradicijų puoselėtojų klubo, folkloro ansamblio „Alksna“ veikloje. Yra daugelio respublikinių renginių, pristatančių etninės kultūros tradicijas, dalyvė, lietuvišką tradiciją skleidė ir užsienyje.

 „Meilės savam kraštui puoselėtojas“ – Jadvygai ir Danieliui Gedučiams, Pikelių bendruomenės atstovams.

J. ir D. Gedučiai daugelį metų savanoriškai, neatlygintinai vykdo įvairius švietėjiškus, sporto, socialinius Pikelių bendruomenei reikšmingus projektus – miestelyje atsiranda nauji meno kūriniai, sporto ir laisvalaikio praleidimo aikštelės. Nuolat organizuojami įvairūs renginiai: popietės, miestelio šventės, konferencijos, koncertai, leidžiama ir atnaujinama informacinė medžiaga, sukurtas ir visuomenei pristatytas dokumentinis filmas apie Pikelius. Svetingai priimamos turistų grupės, kūrybingai vedamos edukacinės programos.

„Sporto puoselėtojas“ – Nerijui Gudaičiui, futbolo klubo „Atmosfera“ ir Mažeikių sporto mokyklos futbolo treneriui ir jaunimo ugdymo programų vadovui.

N. Gudaitis savo veikla sėkmingai vysto ir populiarina futbolo sporto šaką rajone. Jo kaip žaidėjo ir trenerio pasiekti laimėjimai garsina Mažeikių vardą visoje Lietuvoje. Futbolo klube „Atmosfera“ – apie 180 žaidėjų, prie jų sėkmingo ugdymo svariai prisideda ir jaunimo ugdymo programų vadovas. Tai žmogus, kuris vienija visą Mažeikių futbolo bendruomenę.

 „Bendruomenės siela“ – Romai Jablonskienei, Renavo kaimo bendruomenės pirmininkei.

R. Jablonskienė, derindama kasdienį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą, 8 m. vadovauja bendruomenei, atlieka daug naudingos, perspektyvios veiklos bendruomenės žmonėms. Ji inicijuoja ir įgyvendina projektus, kurie padeda gerinti gyvenamosios vietos infrastruktūrą, skatina bendruomeniškumą, sutelktumą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą. Organizuoja tradiciniais tapusius renginius: šventę per šv. Izidoriaus atlaidus, Užgavėnes, Žolines, kalėdinius renginius ir kt.

„Mažeikių krašto garsintojas“ – Vladui Lisaičiui, dailininkui grafikui, tapytojui, akvarelistui, dizaineriui.

V. Lisaičio darbai eksponuoti per 400 parodų įvairiose pasaulio šalyse: JAV, Vokietijoje, Japonijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Afrikoje, Australijoje, Šveicarijoje, Rumunijoje, Italijoje ir kt. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai, viešbučiai, įmonės ir įstaigos, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Norvegijos karališkoji šeima, privatūs asmenys ir kolekcininkai iš viso pasaulio. Darbai publikuoti įvairiuose leidiniuose. Apdovanotas medaliais, diplomais. 2007 m. pelnė Lietuvos agentūros „Factum“ diplomą „Lietuvos rekordas“ už didžiausią akvarelę Lietuvoje. Yra Lietuvos gražiausio pašto ženklo autorius. Mažeikių muziejuje vien nuo 2000 m. surengta 11 V. Lisaičio darbų parodų. Muziejui padovanojo 411 įvairių eksponatų, tarp jų ir įspūdingo dydžio (1,55x6,00 m) akvarelę „Žemaičių kunigaikštis Mažeika Ventos slėnyje“. 

„Mažeikių krašto garsintojas“ – Helmutui Lisinui, stalo tenisininkui.

H. Lisinas vadinamas Lietuvos stalo teniso legenda. Dar mokydamasis 6-oje klasėje buvo kviečiamas į Lietuvos ir Sovietų Sąjungos jaunių ir suaugusiųjų rinktines. Įėjo į Lietuvos sporto istoriją kaip jauniausias sporto meistras. Yra tapęs Lietuvos moksleivių, Lietuvos jaunių stalo teniso čempionu, SSRS stalo teniso čempionatų prizininku ir nugalėtoju. Spaudai paruošė per 300 straipsnių apie stalo tenisą, išleido 25 katalogus, informacinius lankstinukus, parašė dvi knygas jaunimui. Išugdė Lietuvos bei tarptautinių čempionatų nugalėtojų ir prizininkų, Sovietų Sąjungos sporto draugijos turnyrų čempionų. Kone prieš 40 m. įkūrė stalo teniso klubą „Ping-Pong“, kurio sportininkai atstovauja Lietuvos rinktinei pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose turnyruose. H. Lisino sukurtas lietuviškas hel-pongas įtrauktas į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Už nuopelnus bei ilgametę sportinę veiklą yra pelnęs 38 valstybinius apdovanojimus. Inicijavo masiškiausio kamuoliukų mušinėjimo rekordo siekimą Merkelio Račkausko gimnazijoje. Keletą su savo sportine karjera susijusių eksponatų padovanojo muziejui.

„Tautiškumo puoselėtojas“ – Vilmantui Lukauskui, viekšniškiui verslininkui.

V. Lukauskas savo lėšomis surengė dailininko Stanislovo Jankaus tapytų paveikslų parodą „Senieji Viekšniai žiemą“ buvusios parduotuvės languose. Prie Viekšnių malūno ir Viekšnių vaistinės muziejaus pastatė kartu su dailininku S. Jankumi sukurtas plokštumines figūras, kurios leidžia vizualiai įsivaizduoti ir susipažinti, kokie amatai ir tradicijos puoselėti senuosiuose Viekšniuose, nusifotografuoti. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai padovanojo stilizuotus medinius paveikslus ir kryžių. V. Lukausko vykdoma nesavanaudiška, neatlygintina bendruomeninė veikla padeda pritraukti į Viekšnius vis daugiau lankytojų, miestas tampa žinomas visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

„Netradicinio ugdymo puoselėtojas“ – Zitai Siliūnienei, lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorei.

Z. Siliūnienės iniciatyva lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 1996 m. sėkmingai pradėta taikyti netradicinė Valdorfo pedagogikos sistema, kuri remiasi giliu vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimu bei nuodugniu kiekvieno pedagogo vaikų stebėjimu, empiriniais tyrimais, jų analize ir asmenine patirtimi. Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja Lietuvos Valdorfo pedagogikos judėjime, o vadovė sėkmingo vaikų ugdymo per natūralaus pasaulio pažinimą patirtimi ir nuostatomis dalijasi su ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovais, bendradarbiauja su mokyklų pedagogais. Perduoda savo patirtį kitoms šalies švietimo bendruomenėms, studentams.

 „Kalvystės meno puoselėtojas“ – Algirdui Stankui, kalviui.

A. Stankus žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių. Jis Lietuvos Respublikos dailininkų sąjungos, Lietuvos ir keleto užsienio šalių kalvių sąjungų narys. Dalyvavo parodose Suomijoje, Anglijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Pasaulio žemaičių parodoje Telšiuose. Spaudoje tituluojamas vienu geriausių Rytų Europos kalvių. Bene pirmasis šiame regione atgaivino Damasko plieno technologiją. Jo pagamintos ginklų kopijos eksponuojamos viename garsiausių pasaulio muziejų Ermitaže. Nukalti sudėtingi kūriniai daugeliui Lietuvos bažnyčių, Vilniaus universitetui, Prezidentūrai, Lietuvos ambasadai Maskvoje, Kauno kunigų seminarijai, grafų Tyzenhauzų dvarui Rokiškyje. Kartu su sūnumis nukalė kalavijus Lietuvos garbės sargybos kuopai. A. Stankaus rankų darbai – Nepriklausomybės kryžius Mažeikiuose, Nepriklausomybės aikštėje, kryžius Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, interjero puošyba galerijoje „Langas“, vardiniai ginklai, pagaminti Vyriausybės užsakymu ir dovanoti už nuopelnus Lietuvos valstybei įvairiems svečiams. Kalvio darbų yra Rygos ir Talino dailės akademijose, Niujorko ir Stokholmo meno akademijose. Jis yra Tarptautinės kalvystės meno ir amatų šventės Mažeikiuose sumanytojas ir pradininkas. Noriai savo žinias ir patirtį perduoda daugeliui mokinių, taip pat ir savo sūnums, kurie sėkmingai tęsia šeimos tradiciją. 

 „Istorinės atminties saugotojas“ – Virginijai Šeškevičienei, senjorei, tėvo Česlovo Kontrimo, bajoro, nepriklausomybės kovų savanorio, kraštiečio dailininko ir kraštotyrininko archyvo saugotojai, tvarkytojai.

V. Šeškevičienė išsaugojo, tvarkė ir praėjus daugiau kaip 30 m. po tėvo Česlovo Kontrimo (1902–1989), bajoro, nepriklausomybės kovų savanorio, kraštiečio dailininko ir kraštotyrininko mirties perdavė Mažeikių muziejui per tūkstančio vienetų archyvą. Turtingas archyvas su daug fotografijų, XVIII–XX a. dokumentų, eksponatų ženkliai papildė muziejaus fondus. Tai pirmasis bajoro, savanorio archyvas, patekęs į muziejų.

„Pilietiškumo puoselėtojas“ – Rimai Širvinskienei, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos vadovei.

R. Širvinskienės iniciatyva gimnazijos bendruomenės pilietiškumo ugdymas nukreiptas ne tik į žinias, bet ir į vertybių formavimą bei praktinį pajautimą. Mokiniai ir mokytojai yra aktyvūs įvairių pilietinių iniciatyvų, akcijų bei projektų dalyviai. Nuo 2013 m. gimnazijos komandos kartu su bendrijos „Lemtis“ atstovais dalyvauja Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo programos ekspedicijose Permės, Irkutsko, Krasnojarsko kraštuose, Kazachstane. Ekspedicijų metu parengta vaizdo ir fotomedžiaga turi išliekamąją vertę kaip ugdymo, visuomenės informavimo priemonė bei medžiaga šalies istorijai turtinti ir yra pristatyta Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Telšių vyskupijoje bei šalies bendrojo ugdymo mokyklose.

„Istorinės atminties puoselėtojas“ – Jolantai Varapnickaitei-Mažylei, Vilniaus universiteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentei, iš Mažeikių rajono kilusio žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo šeimos archyvo saugotojai. 

J. Varapnickaitė-Mažylė muziejuje inicijavo ir surengė parodą, skirtą Tirkšliuose užaugusio, Mažeikių gimnaziją baigusio Lietuvos žurnalistų sąjungos garbės nario, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo atminimui. Parodos autorė perdavė muziejui saugoti visą Stefanijos ir Vytauto Gedgaudų archyvą, kurio likimu Gedgaudų šeimos įpareigota rūpintis.

Birutės Šneideraitienės nuotr. Daugiau nuotraukų: Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode