Popiežiaus katechezė: senų žmonių liudijimai padeda keliauti į Pažadėtąją žemę

senuTrečiadienį per bendrąją audienciją tęsdamas katechezę apie senatvę popiežius Pranciškus komentavo vadinamąją Mozės giesmę – dvasinį testamentą, kurį patriarchas prieš mirdamas paliko savo tautai, žengiančiai į Pažadėtąją žemę.

„Viešpaties vardą skelbiu: duokite garbę mūsų Dievui! Tai Uola! Jo darbai tobuli, visi jo keliai iš tikrųjų teisingi. Ištikimas Dievas, be apgaulės, teisus ir patikimas!“ (Įst 32, 3–4).

Pakarto įstatymo knygoje sakoma, kad, nors Mozė mirė sulaukęs šimto dvidešimties metų, jo akys nebuvo užgesusios (plg. Įst 34, 7). Seno žmogaus žvilgsnio gyvybingumas yra brangi dovana, sakė Pranciškus. Senas žmogus, kurio žvilgsnis žvalus ir protas šviesus, yra labai brangi dovana jaunajai kartai. Nieko nėra geriau už galimybę asmeniškai ir tiesiogiai klausytis pasakojimo apie išgyventą tikėjimą su visais jo pakilimais ir nuosmukiais. Skaitydami knygas, žiūrėdami filmus, naršydami internete, kad ir kokie naudingi jie būtų, niekada nepasieksime to paties. Tokio tiesioginio perdavimo šiandien labai trūksta. Pasak Pranciškaus, mūsų laikų kultūroje dėl vadinamojo politinio korektiškumo netgi tokiam tiesioginiam perdavimui trukdoma. Kai kas net siūlo atsisakyti istorijos mokymo, nes, pasak jų, kam gi reikalinga informacija apie tai, kas jau yra praėję ir neaktualu.

Kita vertus, tęsė Pranciškus, tikėjimo perdavimui dažnai trūksta dalijimosi asmeniškai išgyventa patirtimi aistros. Jei to trūksta, tuomet iš tiesų labai sunku jaunus žmones patraukti rinktis amžiną meilę, ištikimybę duotam žodžiui ir žmogui, pasiaukojimą, atjautą kenčiantiems ir liūdintiems žmonėms.

Aišku, kad gyvenimo istorijos taptų tikru liudijimu, jos turi būti tikros ir patikimos. Ideologija, palenkianti istoriją savo schemoms, tikrai niekada nebus patikima; propaganda, pritaikanti istoriją savo tikslams, niekada nebus tikra. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Evangelijose šventoji Jėzaus istorija pasakojama be jokiu pagražinimų, neslepiant mokinių klaidų, nesusipratimų ir net išdavysčių. Tai ir yra liudijimas. Tai dovana, kurią Bažnyčioje vyresnio amžiaus žmonės nuo pat pradžių iš rankų į rankas perduoda naujoms kartoms. Jie mums padeda žengti į Pažadėtąją žemę, kurios Dievas trokšta kiekvienai kartai. Viešpaties Jėzaus vedami visi kartu, vyresnio amžiaus žmonės ir jaunimas, žengiame į jo gyvenimo ir meilės karalystę. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode