Popiežius: pašaukti saugoti žydų bei katalikų dvasinį paveldą

pasauktiAtsinaujinus kelio skausmams popiežius buvo priverstas atšaukti ar atidėti kai kurias planuotas audiencijas. Todėl ketvirtadienį, birželio 30 d., neįvyko audiencija Tarptautinio žydų komiteto tarpreliginėms konsultacijoms delegacijai iš JAV. Popiežius paprašė kardinolo Kurto Kocho, Krikščionių vienybės dikasterijos prefekto, kad perduotų delegacijai jo kalbos tekstą.

Popiežius tekste patikino, jog būtina žydams ir krikščionims dažniau susitikti ir kartu darbuotis siekiant užkristi kelią kai kuriems neigiamiems polinkiams Vakarų visuomenėse – savęs ir pinigų garbinimui, kraštutiniam individualizmui, abejingumo ir atmetimo kultūrai. Anot Pranciškaus, esame pašaukti kartu liudyti gailestingumo ir teisingumo, žmones mylintį ir jais besirūpinantį Dievą. Mes tai galime daryti semdamiesi iš savo dvasinio paveldo, kuriuo dalinai dalijamės, kurį privalome saugoti ir vis giliau suprasti.

Kaip žydai ir krikščionys esame pašaukti elgtis tokiu būdu, kad taptume kuo panašesni į mūsų Kūrėją ir Tėvą, patikino popiežius kartu pripažindamas, kad tai nėra lengva ypač tuomet, kai esame paverčiami neteisingumo ir persekiojimo objektu, kaip kad dažnai jau buvo istorijoje ir tragiškai kartojasi taip pat mūsų laikais. Pranciškus pakartojo Katalikų Bažnyčios įsipareigojimą priešintis bet kokioms antisemitizmo išraiškoms, ypač prevenciniais veiksmais ugdymo sferoje šeimose, parapijose, mokyklose ir pasaulietiniuose judėjimuose. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode