Viešpaties angelas. Kodėl Viešpats siunčia mokinius po du?

mokiniusLiepos 3 d. Viešpaties angelo maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus pratęsė įžvalgas apie dienos Evangeliją, komentuotą per ryto Mišias su kongiečių bendruomene. Viešpats pirma savęs siunčia mokinius ir siunčia juos po du. O mums gali pasirodyti, kad patogiau būtų po vieną: jei vienas susirgs ar pavargs, bus priverstas sustoti ir kitas. Daug dalykų lengviau išspręsti esant vienam. 

„Tačiau Jėzus taip nemano, – sakė popiežius. – Paklauskime savęs: kokia šio Viešpaties pasirinkimo priežastis?“

Mokinių užduotis – eiti į kaimus ir parengti žmones priimti Jėzų. Mokiniams Jėzus kalba ne tiek ką jie turi sakyti, kiek apie tai, kokie jie turi būti: apie jų liudijimą, o ne apie žodžius. Jėzus mokinius vadina darbininkais ir pirmasis konkretus jų darbas: eiti po du. Nes pirmiausia Evangeliją skelbia pats mokinių gyvenimas – ne jų konkurencija, stengiantis atimti žodį vienas iš kito, o mokėjimas būti drauge, tarpusavio pagarba, bendras rėmimasis Mokytoju, nesiekiant įrodinėti savo pranašumo prieš kitus.

Galima parengti puikiausius pastoracinius planus, įgyvendinti gerai parengtus projektus, suplanuoti viską iki smulkmenų. Galima sukviesti minias ir turėti daug priemonių, bet, jei nebus broliškumo, misija nepasistūmės į priekį, pabrėžė popiežius Pranciškus. Jis papasakojo apie misionierių, kuris į Afriką išvyko su kitu broliu, bet vėliau atsiskyrė nuo jo ir, apsistojęs viename kaime, sėkmingai įvykdė daug projektų bendruomenės labui. Viskas veikė, kol vieną dieną misionierių sukrėtė suvokimas, kad jo gyvenimas yra tarsi neblogo verslininko, nuolat statybų aikštelėse, su pluoštu sąskaitų rankose. Tada jis paliko visus darbus kitiems ir prisijungė prie brolio, nuo kurio anksčiau buvo atsiskyręs. Jis suprato, kodėl Viešpats mokinius siuntė po du: evangelizavimo misija nėra individualus aktyvizmas ir kažko darymas, bet broliškos meilės liudijimas, taip pat ir tuose sunkumuose, kurie kyla iš buvimo ir gyvenimo kartu.

Tad kaip nešame gerąją Evangelijos naujieną kitiems? Broliškai ar pagal pasaulio pavyzdį, konkuruodami, siekdami tik efektyvumo? Ar sugebame bendradarbiauti, ar mokame priimti sprendimus kartu, nuoširdžiai gerbdami aplinkinius ir atsižvelgdami į jų požiūrį?  Iš tiesų, paties mokinio gyvenimas visų pirma leidžia parodyti Mokytojo gyvenimą ir skelbti jį kitiems. „Mergelė Marija, Bažnyčios Motina, temoko mus broliškumo liudijimu parengti kelią Viešpačiui“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)  

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode