Kardinolas K. Kochas: krikščioniška pareiga gintis nuo agresoriaus

gintisPopiežiaus dešinioji ranka ekumenizmo klausimais Kurtas Kochas sako, kad Ukrainos teisė gintis nuo agresijos karą vykdančios Rusijos yra krikščioniška pareiga.

Ukrainos klausimai nebuvo vienintelė jo pokalbio sekmadienį su šveicarų dienraščiu tema. Vienintelis Romos kurijos kardinolas iš Šveicarijos K. Kochas dalijosi mintimis taip pat apie krikščioniškojo tikėjimo krizę pasaulyje, moterų kunigystę ir privalomą dvasininkų celibatą, kaip ir apie Vatikano įvykių apžvalgininkų dažnus pasvarstymus pastaruoju metu dėl Pranciškaus tariamo noro trauktis iš Romos vyskupo pareigų.

Pasak dienraščio Neue Zuricher Zeitung, Vakaruose turbūt niekas kitas taip gerai nepažįsta patriarcho Kirilo, kaip Kurtas Kochas. Jis sakė, kad žinojo, koks yra Kirilo nusistatymas, tačiau nemanė, kad jis nueis taip toli ir pateisins (Rusijos) agresijos karą. Dėl to jis buvo labai nustebęs.

Be to K. Kochas sakė, kad „patriarchas Kirilas kiekviename jų pokalbyje kritikuodavo vienybėje su popiežiumi esančią Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčią. Kirilas ją kaltino ortodoksų tikinčiųjų viliojimu. Tačiau aš kiekvienu atveju tai atmesdavau“, – patikino Šventojo Sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas.

K. Kochas pokalbyje palankiai pasisakė dėl ginklų tiekimo Ukrainai pagrįstumo. Anot jo, „absoliutus pacifizmas vykdomo smurto atžvilgiu yra nekrikščioniškas. Kai vyksta neteisingas smurtas ir aš galiu įsikišti, tuomet privalau įsikišti. Grįždamas iš Kazachstano popiežius Pranciškus ginklų tiekimą Kyjivui pavadino moraliai pateisinamu, kai reikia padėti agresijos aukoms apsiginti“.

Ar popiežius keliaus į Ukrainą? Anot K. Kocho, vis dar nėra konkretaus atsakymo į popiežiaus išsakytą norą keliauti į Maskvą ir ten susitikti su Putinu ir Kirilu. Tačiau kelionė į Kyjivą mažai tikėtina. Mat gydytojai nepataria popiežiui vykti į Kyjivą traukiniu. Popiežius yra labai energingas, bet jo kelio negalavimas verčia jį sėsti į neįgaliojo vėžimėlį“, – pažymėjo kardinolas K. Kochas.

Kitos pokalbio su Romos dikasterijos vadovu temos buvo susijusios Bažnyčios vidaus gyvenimu. K. Kochas yra įsitikinęs, kad nors kai kur Bažnyčios narių skaičius mažėja, tačiau žmogus iš esmės yra nepagydomai religingas. Vis iš naujo aktualiais tampa tie patys pamatiniai klausimai, kuriuos filosofas Imanuelis Kantas taip tiksliai suformulavo: kas esu? Kokia mano viltis? Kur einu? Tai ir nūdienos žmonėms galiojantys klausimai, nors jie dabar gal ir jaučiasi mažiau saistomi institucijų ir bendruomenės. Amerikiečiai religijos sociologai kalba apie „bebažnytinį religingumą“: kiekvienas ieško savo kelio. Tačiau kardinolas K. Kochas sako esąs įsitikinęs, kad „Bažnyčia turi ateitį. Nors dar nepakankamai aišku, kokia socialine forma tai bus.

Vokietijoje Bažnyčios sinodinis kelias susilaukė popiežiaus kritikos. Kardinolas K. Kochas pritaria popiežiui Pranciškui. Popiežius, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai, kad Vokietijos sinodiniame kelyje dalyvauja ne visi tikintieji. Kelio diskusiją labiausiai lemia funkcionieriai, pažymėjo kardinolas, pasidalijęs ir savo asmenine patirtimi. Jis ne kartą dalyvavo kai kuriuose sinodinio kelio debatuose nuotoliniu būdu, tačiau nusistebėjo, kaip įmanoma prasminga ir tikrai sinodinė diskusija, jei pasisakantiesiems skiriama tik po vieną minutę? Pasak kardinolo, suteikiama per mažai erdvės nuodugniam kontroversiškų punktų aptarimui.

Apie karštas temas dėl moterų kunigystės ar kunigų celibato K. Kochas atsakė popiežiaus Pranciškaus žodžiais. Jis pasakė: „Jūs per daug sukatės apie struktūrinius klausimus. Vietoj to, siekite atsakyti į pagrindinius klausimus: kokia mūsų žinia? Kaip ją perduoti? Būtent apie tai turėtų būti kalbama“.

Teisindamas savo, kaip teologijos dėstytojo Liucernoje laikyseną, kai atvirai samprotavo apie moterų kunigystę ir kunigų celibatą, Kurtas Kochas sakė, kad teologų uždavinys yra pasiūlyti spendimus. Tačiau jei Bažnyčios magisteriumas šį klausimą išsprendė, tai sprendimas saisto ir teologą, juo labiau kardinolą.

Popiežius negalvoja netrukus atsistatydinti, nors jis apie tai kalba ir jis pats sukelia šias spekuliacijas. K. Kochas pasakojo, kad neseniai kalbėdamas apie būsimą PJD renginį Portugalijoje, popiežius nurodė, kad jame tikrai dalyvaus popiežius – gal Pranciškus, o gal naujas popiežius, tarkim galimas Jonas XXIV. Tokio Pranciškaus pasisakymo kardinolas nesureikšmina, o priima jį kaip popiežiui būdingą humoristinį pasisakymą.

72 metų amžiaus šveicaras, buvęs Bazelio vyskupas K. Kochas nesigaili dėl sprendimo tapti kunigu. Jam didelį įspūdį padarė gimtinės klebonas ir noras tapti tokiu, kaip jis, kunigu kilo anksti. Jei reikėtų pakartoti gyvenimo kelią, Kurtas Kochas neturi abejonių: jis ir vėl eitų tuo pačiu keliu. (SAK / Vatican News)


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode