Darom/juosta
Popiežius: evangelizavimas yra Bažnyčios dinamiškumo pagrindas

dinam„Bažnyčios vykdoma misija niekuomet nėra prozelitinė veikla, bet yra liudijimas: išėjimas iš savęs, kad gyvenimu liudytume neįkainojamą ir išganančią Dievo meilę mums, pašauktiems vieni kitiems būti broliais ir seserimis“, – parašė popiežius Pranciškus žinioje sveikindamas Popiežiškųjų misijų institutą Lione (Prancūzija) kelių jam reikšmingų sukakčių proga.

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai

brolijaiPolitika yra kilniausia artimo meilės forma. Šiuos popiežiaus Pijaus XI žodžius popiežius Pranciškus pakartojo pirmadienį priimdamas „Chemin Neuf“ bendruomenės politinės brolijos atstovus. „Chemin Neuf“ („Naujasis kelias“) bendruomenė buvo įkurta prieš keturiasdešimtį metų Prancūzijoje. Šiandien jį veikia trisdešimtyje šalių. 

Mažeikiuose paminėtos mons. K. Vasiliausko 100-osios gimimo metinės

2022-uosius, minint 100-ąsias gimimo metines, Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Įvairūs minėjimai vyksta visoje Lietuvoje. Dalį jų inicijuoja šviesaus atminimo monsinjoro K. Vasiliausko bičiuliai tose vietovėse, kur lankėsi pats mons. K. Vasiliauskas.

Prieš 25-erius metus jis lankėsi ir Mažeikiuose. Ta proga gegužės 15 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje už a. a. mons. Kazimierą Vasiliauską melstasi Sumos šv. Mišiose, surengta sakralinė impresija.

Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis, Mažeikių dekanato dekanas, parapijos klebonas kan. Donatas Stulpinas bei vicedekanas kun. Gintaras Lengvinas.

Vatikanas: Ukrainos teisė gintis

gintisVatikano diplomatijos vadovas interviu apie padėtį Ukrainoje užtikrino, jog Šventasis Sostas kuria dialogo erdves, siekdamas taikos. Italijos visuomeninio transliuoto Rai 2 pokalbis ketvirtadienį, gegužės 12 d., su arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriumi, perduotas prieš planuojamą jo vizitą į Kyjivą. Arkivyskupo paklausta ir apie karo eskalavimo, branduolinio ginklo panaudojimo pavojų bei Rusijos karo Ukrainoje padarinius ekumenizmui.

Jono Pauliaus I mokymas – atskaitos taškas nūdienos Bažnyčiai

atskaitosJono Pauliaus I mokymas, nors ir per labai trumpą popiežiavimo laikotarpį, yra aiškus atskaitos taškas konkretiems atsakymams į nesuskaičiuojamus ir sudėtingus nūdienos iššūkius Bažnyčiai, parašė penktadienį, gegužės 13 d., popiežius kreipdamasis į konferencijos apie būsimą palaimintąjį, popiežių Joną Paulių I, dalyvius.

Šeši siekiai. Popiežiaus Jono Pauliaus I mokymas

siekiaiGegužės 13 d. Vatikano Jono Pauliaus I fondas kviečia į konferenciją „Šeši siekiai – Jono Pauliaus I magisteriumas archyvinių dokumentų šviesoje“. Konferencija Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje rengiama artėjant Jono Pauliaus I (Albino Luciani) paskelbimui palaimintuoju š.m. rugsėjo 4 d.

Popiežius: kurkime ateitį kartu su migrantais

ateitiKetvirtadienį Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų rugsėjo 25 d. minėsimos 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Minėjimo ir jam skirtos popiežiaus žinios tema: „Ateities kūrimas kartu su migrantais ir pabėgėliais“.

Kunigas ukrainietis: yra karo siaubo sostinės, yra mirties tyla uždengtos periferijos

siaubo„Jei patys vaikai nežuvo, tai savo akimis pamatė mirtį. Tėvai nužudyti, senoliai išvaryti iš namų. Patyčios, vagystės, niokojimas. Mes matėme ir pažinome pragarą. Ir matėme jį akyse tų, kurie kreipėsi į mus pagalbos. Kaime netoli Baltarusijos prisiartino grupė žmonių su ašaromis: jie norėjo pasakyti, kad jie egzistuoja, kad pasaulis jų nepamirštų. Kažkuris suriko – „Fotografuokite mus! Parodykite, kad mes esame!““, – pasakoja kun. Vitalijus Uminskis, Kyjivo ir Žytomyro „Caritas“ direktorius. 

S. Ševčukas. Gydykime ukrainiečių žaizdas vaistais, tarnavimu ir Bažnyčios malda

gydyGegužės 11 dienos kasdienėje vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie tarnystę ligoniams – dar vieną gerą darbą kūnui, kurių darymas padeda kovoti dvasinę kovą prieš blogį ir tuo pat metu yra tarnavimas pačiam Viešpačiui, kuris tapatinasi su kenčiančiais. O jų skaičius Ukrainoje didėja kasdien.

Arkivysk. S. Ševčukas. Pabėgėlio ranka Dievas beldžia į mūsų duris ir širdis

beldzia„Praėjusi diena ir vakaras Ukrainoje buvo labai sunkūs. Įnirtingos kovos vyksta visoje fronto linijoje rytuose ir pietuose“, – 76-osios karo dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Gegužės 10 dienos kasdienėje vaizdo žinioje jis kalbėjo apie dar vieną gerą darbą kūnui – svetingumą keliaujantiems. Jis dėkojo Dievui, už tai, kad ateina pas mus keliautojo ir pabėgėlio pavidalu, taip pat už tuos, kurie Jį sugeba atpažinti. 

Karas Ukrainoje naikina istorinės atminties ir tapatybės ženklus

naikina„Šalies agresorės kariuomenė naikina, griauna ir vagia Ukrainos žmonių kultūrinį paveldą“, – gegužės pradžioje feisbuko įraše pranešė Ukrainos Aukščiausios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova. Pasak jos, nuo Rusijos pradėto karo pradžios sunaikinti arba apgadinti 242 paveldo objektai, tarp kurių yra 92 religinės ir sakralinės paskirties objektai. Nuo šio įrašo paskelbimo pranešta apie dar kelias kultūrines netektis.

Ukraina: Rusija smogė mokyklai, žuvo dešimtys žmonių

smogeManoma, kad daugiau kaip 60 žmonių žuvo po to, kai gegužės 7 d. Rusijos bomba pataikė į mokyklą rytų Ukrainoje. Išpuolis įvykdytas tuo metu, kai buvo bandoma evakuoti sužeistus karius iš plieno gamyklos, kuri yra nuniokotame Ukrainos Mariupolio mieste.

Popiežius: Dievas neprilygstamai gerbia kiekvieną žmogų

gerbia„Universitetas yra ta vieta, kurioje pasaulio ir asmeninio gyvenimo horizontai privalo susitikti, kad sąveikautų ir ugdytų žmogiškumą“, – patikino popiežius pirmadienio, gegužės 9-sios priešpietį, audiencijoje Mačeratos universiteto akademinei bendruomenei.

Pranciškus: kiekvieną dieną melskimės už Ukrainą

kiekvienaKaip beveik visomis svarbesnėmis viešomis progomis pastarosiomis savaitėmis, gegužės 8 d. vidudienio susitikime popiežius Pranciškus dar kartą atkreipė dėmesį į karo dramą Ukrainoje, taip pat kitose šalyse. Proga tam tapo Italijoje gerai žinomos Pompėjos Dievo Motinos šventė, švęsta šį sekmadienį. 

Popiežius: karas negali nekelti klausimų krikščionio sąžinei

nekeltiPenktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais, užbaigiančiais savo kasmetinį plenarinį posėdį. Pastarųjų dvejų metų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu; šiais metais Tarybos nariai asmeniškai dalyvavo Vatikane vykusiame posėdyje. 

Arkivysk. S. Ševčukas. Džiaugtis, kai skauda

skauda„Kasdien randama vis naujų bendrų kapų, ypač tose teritorijose, kurios buvo išvaduotos iš rusų okupanto. Labiausiai skauda širdį matant nežmoniško kankinimo požymius: žmones su sušaudytomis ir sulaužytomis galūnėmis, nuplėštais nagais, surištomis rankomis... o tai paprasti, civiliai žmonės“, – gegužės 5 d. ir 71 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Popiežiaus žinia Pašaukimų dienos proga

pasaukimuSekmadienį, gegužės 8 d., minima 59-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šia proga popiežius Pranciškus paskelbė žinią, kurios tema: „Pašaukti kurti žmonių šeimą“. Žinioje jis apmąsto pašaukimo prasmę sinodiniu keliu einančios Bažnyčios kontekste.

Arkivysk. S. Ševčuko žinia 70-ąją karo dieną

sevUkrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį savo kasdienėje žinioje paragino pamąstyti apie dar vieną Kristaus palaiminimą, glaudžiai susijusį su ankstesniais palaiminimais ir su visa krikščionių misija, ypač šiuolaikiniame pasaulyje. Kristus sako savo mokiniams: „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode